Zestawy dokumentów

Poniższe zestawy dokumentów obowiązują studentów studiów stacjonarnych.
Studentów studiów niestacjonarnych obowiązują dokumenty na stronie zco.put.poznan.pl

DOKUMENTY DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA

Te dokumenty będą ci niezbędne podczas trwania studiów I i II stopnia

 

ZŁOŻENIE REZYGNACJI ZE STUDIÓW RESIGNATION FROM STUDIES WNIOSEK O URLOP WNIOSEK O UZNANIE /PRZEPISANIE OCENY WNIOSEK O POWTARZANIE PRZEDMIOTU WNIOSEK O ZALICZENIE KOMISYJNE WNIOSEK O EGZAMIN KOMISYJNY WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE SESJI WNIOSEK O WZNOWIENIE STUDIÓW Z RÓŻNICĄ PROGRAMOWĄ WNIOSEK O WZNOWIENIE STUDIÓW BEZ RÓŻNICY PROGRAMOWEJ WNIOSEK O PRZENIESIENIE / ZMIANĘ KIERUNKU STUDIÓW WNIOSEK O DUPLIKAT LEGITYMACJI ELS WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH OSOBOWYCH WNISEK O ROZŁOŻENIE NA RATY / INSTALLMENT APPLICATION

 

DYPLOMOWANIE

Te dokumenty będą ci niezbędne podczas procesu pisania, składania i obrony pracy dyplomowej

 

TRYB PRZYDZIELANIA TEMATÓW 2023/2024 TEMATYKA PRAC INŻ. I MGR. 2023/2024 JAK SKŁADAĆ PRACĘ INFORMACJE DO SUPLEMENTU I STOPIEŃ PL INFORMACJE DO SUPLEMENTU II STOPIEŃ PL INFORMACJE DO SUPLEMENTU I STOPIEŃ EN INFORMACJE DO SUPLEMENTU II STOPIEŃ EN ANKIETA ABSOLWENTA ODBIÓR DYPLOMU WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE PRACY DYPLOMOWEJ WNIOSEK O WYDANIE DYPLOMU /SUPLEMENTU ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 

STRONA TYTUŁOWA PRACY INŻ. STRONA TYTUŁOWA PRACY INŻ. EN STRONA TYTUŁOWA PRACY INŻ. IF STRONA TYTUŁOWA PRACY MGR STRONA TYTUŁOWA PRACY MGR EN

 

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ PL KARTA PRACY DYPLOMOWEJ EN 

 

 

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. TCH ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. CHT ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. ICP ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. TOŚ ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE I ST. IF ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE II STOPIEŃ

 

DOKUMENTY DLA DOKTORANTÓW

Doktorancie! Nie szukaj już więcej - Twój trud skończony. Oto one:

 

Przewód doktorski: informacje, wykaz dokumentów i formularzy Koncepcja rozprawy doktorskiej (otwarcie przewodu) Formularz streszczenia rozprawy doktorskiej (nowy) Komplet plików 

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Wszystko co potrzebne Ci będzie do zaliczenia praktyk podczas I i II stopnia studiów

 

PRAKTYKI