Koordynatorzy i zespoły wydziałowe

Wydział Technologii Chemicznej dysponuje szeregiem komisji umożliwiających sprawne kierowanie najważniejszymi aspektami pracy dydaktycznej i naukowej

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ELEARNINGU
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodniczący:

dr inż. Piotr MITKOWSKI

 

Członkowie:

dr inż. Łukasz ŁAWNICZAK
dr inż. Maciej STASZAK

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. PROMOCJI KIERUNKÓW
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodnicząca:

mgr inż. Daria ZIELIŃSKA

 

Członkowie:

dr inż. Przemysław BARTCZAK
dr inż. Robert FRANKOWSKI

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. STRONY INTERNETOWEJ
W KADENCJI 2020/2024

 

Przewodniczący:

dr inż. Robert FRANKOWSKI

 

Członkowie:

dr inż. Aleksandra GRZĄBKA-ZASADZIŃSKA
dr inż. Marta WOŹNIAK-KARCZEWSKA

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
DS. WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM

 

dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
DS. PRAKTYK

 

dr hab. Justyna WERNER

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
DS. PROMOCJI

 

dr hab. inż. Karolina WIESZCZYCKA, prof. PP

 

WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR
PROGRAMU LLP ERASMUS+

 

dr hab. inż. Ewa STANISZ