Programy studiów

Programy studiów na Wydziale Technologii Chemicznej

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA
Studia trwające 7 semestrów (3,5 roku) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA CHEMICAL TECHNOLOGY INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Studia trwające 3 semestry (1,5 roku) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego magistra

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA

 

STUDIA III STOPNIA
Studia kończące się otrzymaniem stopnia naukowego doktora

 

STUDIA DOKTORANCKIE SZKOŁA DOKTORSKA

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA
Studia trwające 8 semestrów (4 lata) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego inżyniera

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA
Studia trwające 4 semestry (2 lata) kończące się otrzymaniem tytułu zawodowego magistra

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA