DLACZEGO WTCH?
wtch

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

  POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ  

PP

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

 

wtch


Dlaczego warto wybrać Wydział Technologii Chemicznej?

 

wtch


Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra naukowa

 

Profesorowie
Profesorowie uczelni
Doktorzy habilitowani
Doktorzy

wtch

W nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoryjnych

 

wtchwtchwtch

Co studiować aby pracować w przemyśle chemicznym?

 

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

 Kierunek został stworzony z myślą o osobach, które pragną stanowić pomost między chemikami i inżynierami, łącząc ich umiejętności oraz interdyscyplinarne spojrzenie na procesy przemysłowe. Kierunek ten realizowany jest także w języku angielskim (Chemical Technology). 

 Studenci doskonalą swoje umiejętności w zakresie projektowania nowych oraz unowocześnianiu istniejących instalacji do prowadzenia procesów technologicznych. 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 


TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

 

 Studia pozwalają na bliższe poznanie sposobów kontroli procesów przemysłowych w kontekście ochrony środowiska 

 Kierunek przygotowuje studentów do sprawnego poruszania się na styku inżynierii, technologii i nauk farmaceutycznych 

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

 


ERASMUS+

 

 W czasie studiów studenci mogą skorzystać z programów umożliwiających odbycie staży krajowych i zagranicznych oraz realizacji studiów na uczelniach partnerskich w ramach programu Erasmus+ i działalności stowarzyszenia IAESTE. 

Życie studenckie

 

Pełen dostęp do informacji


wtch

wtch

Domy studenckie


wtch

wtch

Stołówka studencka


wtch

wtch

Centrum sportu z nowoczesną halą sportową


wtch

wtch

Koła naukowe na WTCh

 

BIOINICJATYWA KOŁO NAUKOWE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ POLIMERITUM PUT CHEMISTRY BIOCHEMEDICA


Organizacje studenckie

 

RADA KÓŁ NAUKOWYCH KOMITET LOKALNY IEASTE POZNAŃ KOŁO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY PP ERASMUS STUDENT NETWORK POZNAŃ IAESEC POLSKA KOMITET LOKALNY POZNAŃ STOWARZYSZENIE STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PP "NIEPRZECIĘTNI" STUDENCKIE FORUM BISNESS CENTRE CLUB AKADEMICKI KLUB GÓRSKI HALNY AKADEMICKI KLUB KAJAKOWY PANTA REI HARCERSKI KRĄG AKADEMICKI "SKIPP" KLUB ŻEGLARSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PP ORGANIZACJA KONSULTINGU COGNITIS NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW PP PUT MOTORSPORT SAMORZĄD STUDENTÓW PP RUCH AKADEMICKI POD PRĄD

 


W czym uczestniczą

 

wtchwtchwtch
wtchwtchwtch

POBIERZ INFORMATOR