Skład Rady Wydziału (na 5 sierpnia 2021r.)
Skład Rady Wydziału (na 5 sierpnia 2021r.)
 • prof. dr hab. inż. Ewa KACZOREK – Dziekan
 • dr hab. inż. Filip CIESIELCZYK, prof. PP – Prodziekan ds. nauki
 • dr hab. inż. Katarzyna MATERNA, prof. PP – Prodziekan ds. kształcenia
 • dr hab. inż. Agnieszka ZGOŁA-GRZEŚKOWIAK, prof. PP – Prodziekan ds. studenckich
 • dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP
 • dr hab. inż. Sławomir BORYSIAK, prof. PP
 • dr hab. inż. Krzysztof FIC, prof. PP
 • dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
 • dr hab. inż. Łukasz KLAPISZEWSKI, prof. PP
 • dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz LOTA
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK
 • dr hab. inż. Marek OCHOWIAK, prof. PP
 • prof. dr hab. inż. Krystyna PROCHASKA
 • dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
 • dr hab. inż. Jacek RÓŻAŃSKI, prof. PP
 • dr hab. Małgorzata OSIŃSKA
 • dr hab. inż. Katarzyna STASZAK
 • dr hab. inż. Beata STRZEMIECKA
 • dr hab. inż. Mariusz ŚLACHCIŃSKI
 • dr hab. inż. Agnieszka ŚWIDERSKA-MOCEK 
 • dr hab. inż. Szymon WOZIWODZKI
 • dr hab. inż. Bogdan WYRWAS
 • dr hab. inż. Joanna ZEMBRZUSKA
 • dr inż. Bartosz GURZĘDA
 • dr inż. Piotr MITKOWSKI
 • dr inż. Paula RATAJCZAK
 • dr inż. Tomasz RĘBIŚ
 • dr inż. Waldemar SZAFERSKI
 • dr inż. Andrzej SZYMAŃSKI
 • mgr Małgorzata KNAŚ
 • dr Tomasz ŚLIWA
 • mgr inż. Damian KACZMAREK
 • inż. Agata CZARNECKA
 • inż. Aleksandra CZERWIŃSKA
 • inż. Marietta GRAJEWSKA
 • inż. Bartosz KWAPISZ
 • inż. Agata PAWLIK
 • inż. Joanna RADOSZ
 • Wiktoria STACHOWICZ