prof. dr hab. inż. Teofil JESIONOWSKI
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zakład Technologii Chemicznej

Kontakt

 

 • tel.: +48 61 665 37 20
 • email: teofil.jesionowski@put.poznan.pl
 • gabinet: 321A

 

ORCID

 

 

Etapy rozwoju naukowego

 

 • 1995 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera – specjalność: technologia chemiczna organiczna,
 • 1999 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej – Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej. Promotor pracy: prof. dr hab. Andrzej Krysztafkiewicz,
 • 2008 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie technologii chemicznej – Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej,
 • 2013 – nominacja profesorska, dziedzina: nauki chemiczne, dyscyplina: technologia chemiczna.

 

Zainteresowania naukowe

 

 • Biopolimery,
 • Synteza, charakterystyka i zastosowania zaawansowanych materiałów funkcjonalnych, w tym układów hybrydowych,
 • Syntezy inspirowane biomineralizacją i ekstremalna biomimetyka,
 • Biokompozyty i biomateriały,
 • Kompozyty pigmentowe,
 • Funkcjonalne napełniacze i kompozyty polimerowe,
 • Usuwanie szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń w wyniku zastosowania procesu adsorpcji,
 • Immobilizacja enzymów,
 • Chemia koloidów i modyfikacja powierzchni,
 • Sensory i/lub biosensory.

 

Prowadzone zajęcia

 

Wykłady:

 • Technologia chemiczna nieorganiczna,
 • Hybrid materials and fillers,
 • Wybrane zagadnienia współczesnej wiedzy chemicznej,
 • Materiały kompozytowe,
 • Desing of materials.

Zajęcia laboratoryjne:

 • Laboratorium przeddyplomowe.

Projekty:

 • Seminarium dyplomowe inżynierskie.

 

Dodatkowe informacje

 

 • Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (nominacja 5.12.2019 r.),
 • Rektor Politechniki Poznańskiej (kadencja 2020-2024),
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (kadencja 2020-2024),
 • Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) (kadencja 2020-2024),
 • Członek Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP (kadencja 2020-2024),
 • Członek Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego KRASP (kadencja 2020-2024),
 • Członek Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP (kadencja 2020-2024),
 • Prorektor ds. edukacji ustawicznej (kadencja 2016-2020),
 • Członek Kolegium Rektorów m. Poznania (kadencja 2020-2024),
 • Kierownik Zakładu Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (od 01.04.2010 r. do chwili obecnej),
 • Członek Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG (II i III – aktualna – kadencja),
 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (kadencja 2012-2016),
 • Prodziekan ds. studenckich i ogólnych Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (kadencja 2008-2012),
 • Członek rady naukowej i jednocześnie edytor czasopisma Scientific Reports (Nature Publishing Group) IF (2019) = 3,998,
 • Edytor czasopisma Molecules (MDPI) - sekcja „Zielona Chemia” IF (2019) = 3,267,
 • Redaktor naczelny sekcji „Materials Chemistry” w czasopiśmie Materials IF (2019) = 3,057,
 • Członek rady naukowej i były edytor czasopisma Physicochemical Problems of Mineral Processing – IF (2019) = 1,256,
 • Członek rady naukowej czasopisma Dyes and Pigments – IF (2018) = 4,613,
 • Członek rady naukowej sekcji Chemistry czasopisma Technical Transactions,
 • Członek rad programowych czasopism: Przemysł Chemiczny oraz Polimery,
 • Członek zespołu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zespoły Specjalistyczne, Interdyscyplinarne, Doradcze i Zadaniowe Ministra; Zespół interdyscyplinarny do spraw programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
 • Przewodniczący i Członek Zespołu Ekspertów NCN – sekcja ST8B (konkursy: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, MINIATURA),
 • Członek Zespołu Ekspertów NCBiR (programy: PBS, LIDER),
 • Ekspert zagranicznych instytucji wpierających działalność naukową (F.R.S.-FNRS, Belgia / NWO, Holandia / DFG, Niemcy,
 • Przewodniczący (2017-2018), członek (2012-2016) Rady Naukowej Instytutu Włókiennictwa,
 • Członek PTChem – Polskie Towarzystwo Chemiczne,
 • Członek American Chemical Society,
 • Członek American Nano Society,
 • Członek Emerald LiteratiNetwork.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia:

 • Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 2019 rok,
 • Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki – 2017 rok,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012 rok,
 • Laureat nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za zbiór prac „Tlenkowe układy hybrydowe – technologie otrzymywania, właściwości i zastosowania”, 2009 rok,
 • Laureat Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 1999 rok,
 • Laureat Złotych oraz Srebrnych Medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazczości (Genewa, Bruksela, Bukareszt, Warszawa i inne),
 • Nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność naukową – zespołowe lub indywidualne (I lub II stopnia) przyznawane corocznie, nieprzerwanie od 2000 roku.

 

Współpraca naukowa

 

 • TU Bergakademie Freiberg (Niemcy) – grupa naukowa prof. Hermanna Ehrlicha,
 • Technical University of Denmark, DTU Bioengineering, Department of Biotechnology and Biomedicine – grupa naukowa prof. Anne S. Meyer oraz DTU Chemical Engineering, Department of Chemical and Biochemical Engineering – grupa naukowa prof. Manuela Pinelo,
 • Technical University Sydney – grupa naukowa prof. Long Nghiem,
 • Duke University, Department of Mechanical Engineering and Materials Science, Center for Materials Genomics (USA) – dr Allison L. Stelling,
 • Kent State University (USA) – zespół naukowy prof. Mieczysława Jarońca,
 • University of Bristol (Wielka Brytania) – dr Fabio Parmeggiani,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – zespół prof. Bogdana Marcińca, prof. Hieronima Maciejewskiego, prof. Stefana Jurgi, prof. Izabeli Nowak, prof. Violetty Patroniak,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – zespół prof. Henryka Jelenia oraz grupa badawcza prof. Katarzyny Czaczyk,
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – zespół prof. Janiny Lulek,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – zespół naukowy prof. Zbigniewa Hubickiego i prof. Doroty Kołodyńskiej,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – zespół prof. Tadeusza Spychaja,
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy – zespół naukowy dr hab. inż. Jolanty Tomaszewskiej, prof. uczelni,
 • Politechnika Łódzka – zespół naukowy prof. Mariana Zaborskiego,
 • Politechnika Rzeszowska – zespoły naukowe prof. Henryka Galiny, dra hab. inż. Macieja Heneczkowskiego, prof. uczelni i dra hab. inż. Mariusza Oleksego, prof. uczelni,
 • Politechnika Śląska – zespół naukowy prof. Anny Chrobok,
 • Politechnika Warszawska – dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni,
 • Politechnika Wrocławska – zespół prof. Kazimiery A. Wilk,
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej – dr hab. inż. Karol Bula,
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej – dr inż. Adam Piasecki,
 • Instytut Metali Nieżelaznych, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw – zespół dra hab. inż. Mariusza Walkowiaka, prof. nadzw.

 

Publikacje

 

Autor lub współautor około 450 publikacji naukowych, w tym w zdecydowanej większości (około 400) z tzw. listy filadelfijskiej, 14 prac przeglądowych, 30 przyznanych patentów (w tym 2 międzynarodowych), 12 zgłoszeń patentowych oraz 8 wdrożonych technologii. Do najważniejszych publikacji można zaliczyć:
Prace przeglądowe (najważniejsze):

 • Stanisz M., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Recent advances in the fabrication and application of biopolymer-based micro- and nanostructures: A comprehensive review, Chem. Eng. J., 397 (2020) 125409.
 • Szalaty T.J., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Recent developments in modification of lignin using ionic liquids for the fabrication of advanced materials–A review, J. Mol. Liq., 301 (2020) 112417.
 • Zdarta J., Meyer A.S., Jesionowski T., Pinelo M., Multi-faceted strategy based on enzyme immobilization with reactant adsorption and membrane technology for biocatalytic removal of pollutants: A critical review, Biotechnol. Adv., 37 (2019) 107401.
 • Zdarta J., Meyer A.S., Jesionowski T., Pinelo M., Developments in support materials for immobilization of oxidoreductases: A comprehensive review, Adv. Colloid Interface Sci., 258 (2018) 1-20.
 • Kubiak A., Siwińska-Ciesielczyk K., Jesionowski T., Titania-Based Hybrid Materials with ZnO, ZrO2 and MoS2: A Review, Materials, 11 (2018) 2295.
 • Pilarska A., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Recent development in the synthesis, modification and application of Mg(OH)2 and MgO: A review, Powder Technol., 319 (2017) 373-407.
 • Jesionowski T., Zdarta J., Krajewska B., Enzyme immobilization by adsorption: A review, Adsorption, 20 (2014) 801-821.
 • Kołodziejczak-Radzimska A., Jesionowski T., Zinc Oxide – From Synthesis to Application: A Review, Materials, 7 (2014) 2833-2881.

Inne publikacje (wybrane z ostatnich lat):

 • Kubiak A., Bielan Z., Kubacka M., Gabała E., Zgoła-Grześkowiak A., Janczarek M., Zalas M., Zielińska-Jurek A., Siwińska-Ciesielczyk K., Jesionowski T., Microwave-assisted synthesis of a TiO2-CuO heterojunction with enhanced photocatalytic activity against tetracycline, Appl. Surf. Sci., 520 (2020) 146344.
 • Smułek W., Zdarta A., Grzywaczyk A., Guzik U., Siwińska-Ciesielczyk K., Ciesielczyk F., Strzemiecka B., Jesionowski T., Voelkel A., Kaczorek E., Evaluation of the physico-chemical properties of hydrocarbons-exposed bacterial biomass, Colloid Surface B, 196 (2020) 111310.
 • Yousefi M., Rahimi-Nasrabadi M., Pourmortazavi S.M., Wysokowski M., Jesionowski T., Ehrlich H., Mirsadeghi S., Supercritical fluid extraction of essential oils, Trend. Anal. Chem., 118 (2019) 182-183.
 • Kubiak A., Siwińska-Ciesielczyk K., Gościańska J., Dobrowolska A., Gabała E., Czaczyk K., Jesionowski T., Hydrothermal-assisted synthesis of highly crystalline titania–copper oxide binary systems with enhanced antibacterial properties, Mater. Sci. Eng. C, 104 (2019) 109839.
 • Petrenko I., Summers A.P., Simon P., Żółtowska-Aksamitowska S., Motylenko M., Schimpf C., Rafaja D., Roth F., Kummer K., Brendler E., Pokrovsky O.S., Galli R., Wysokowski M., Meissner H., Niederschlag E., Joseph Y., Molodtsov S., Ereskovsky A., Sivkov V., Nekipelov S., Petrova O., Volkova O., Bertau M., Kraft M., Rogalev A., Kopani M., Jesioniowski T., Ehrlich H., Extreme biomimetics: Preservation of molecular detail in centimeter-scale samples of biological meshes laid down by sponges, Sci. Adv., 5 (2019) eaax280.
 • Norman M., Żółtowska-Aksamitowska S., Zgoła-GrześkowiakA., Ehrlich H., Jesionowski T., Iron(III) phthalocyanine supported on a spongin scaffold as anadvanced photocatalyst in a highly efficient removal process of halophenols and bisphenol A, J. Hazard. Mater., 347 (2018) 78-88.
 • Jędrzak A., Rębiś T., Klapiszewski Ł., Zdarta J., Milczarek G., Jesionowski T., Carbon paste electrode based on functional GOx/silica-lignin system to prepare an amperometric glucose biosensor, Sens. Actuator B: Chem. 256 (2018) 176-185.
 • Ciesielczyk F., Bartczak P., Klapiszewski Ł., Jesionowski T., Treatment of model and galvanic waste solutions of copper(II) ions using a lignin/inorganic oxide hybrid as an effective sorbent, J. Hazard. Mater. 328 (2017) 150-159.

 

PRZEJDŹ DO SIN