prof. dr hab. inż. Adam VOELKEL
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zakład Chemii Organicznej

Kontakt

 

 • tel.: +48 61 665 36 87
 • email: adam.voelkel@put.poznan.pl
 • gabinet: 219A

 

ORCID

 

 

Etapy rozwoju naukowego

 

 • 1971-1976 - student, PP, Poznań (mgr inż.),
 • 1981 - stopień doktora, PP, Poznań,
 • 1990 - stopien doktora habilitowanego, UMCS, Lublin,
 • 1997 - tytuł profesora nauk chemicznych, Prezydent Polski.

 

Zainteresowania naukowe

 

 • Zastosowania technik i metod chromatografii w technologii chemicznej i ochronie środowiska,. Najważniejszym obszarem działalności jest wykorzystanie odwróconej chromatografii gazowej (IGC) w charakterystyce związków organicznych, w tym zwłaszcza związków powierzchniowo czynnych i ekstrahentów metali, ciężkich frakcji ropy naftowej i olejów silnikowych; oznaczaniu właściwości polimerów, blend polimerowych oraz oddziaływań w mieszaninach polimer/napełniacz, w tym w nośnikach leków. Metoda ta jest także wykorzystywana (łącznie z innymi technikami i metodami) w charakterystyce powierzchni ciał stałych: polimerów, napełniaczy (modyfikowanych napełniaczy), nanomateriałów oraz biomateriałów. IGC wykorzystuje się także do badań zjawisk adhezji w układach biomedycznych (cement-zębina) oraz materiałach, półproduktach i produktach przemysłu materiałów ściernych.
 • Metody przygotowania próbek do analiz chromatograficznych,
 • Wykorzystanie metod chemometrycznych w technologii chemicznej.

 

Prowadzone zajęcia

 

Wykłady:

 • Identyfikacja związków organicznych,
 • Metody analizy związków organicznych,
 • Metody kontroli procesów technologicznych,
 • Chromatografia procesowa,
 • Biomaterials,
 • Method of analysis of organic compounds,
 • Advanced methods of analysis of organic compounds,
 • Control Methods in Technological Process,
 • Biomateriały hybrydowe – otrzymywanie i charakterystyka.

 

Dodatkowe informacje

 

Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne,
 • Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk,
 • Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk,
 • Stały Komitet Kongresów Technologii Chemicznej.

Editorial Boards:

 • Editorial Board “Acta Chromatographica”,
 • Editorial Board Journal of Analytical Methods in Chemistry,
 • Editorial Board The Scientific Pages of Chromatography and Spectroscopy.

 

Współpraca naukowa

 

 • Adhesion and Adhesives Laboratory, Department of Inorganic Chemistry, University of Alicante, 03080 Alicante, Spain,
 • Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava, , Slovakia,
 • Faculty of Pharmacy, University of Sarajevo, Bosnia&Herzegovina,
 • Faculty of Pharmacy, Medical University Poznań, ,
 • Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Instituto de Quimica Fisica "Rocasolano", Madrid,
 • BHR Group Limited, UK,
 • Karlsruhe University, Institute of Food Process Engineering, Germany,
 • Bayer Technology Services GmbH, Germany,
 • University of Loughborough, UK,
 • Unilever UK Central Resources Ltd., UK,
 • Birmingham University School of Engineering, UK,
 • Warsaw University of Technology, Department of Chemical and Process Engineering, Poland,
 • Rockfield Software Limited, UK,
 • Institute of Chemistry, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary,
 • Faculty of Chemistry, UMCS, Lublin.

 

Publikacje

 

 • M. Sandomierski, T. Buchwald, B. Strzemiecka, A. Voelkel, Carbon black modified with 4-hydroxymethylbenzenediazonium salt as filler for phenol-formaldehyde resins and abrasive tools, Journal of Applied Polymer Science, 137 (2020) 48160-48160.
 • K. Adamska, A. Voelkel, M. Sandomierski, Characterization of mesoporous aluminosilicate materials by means of Inverse Liquid Chromatography, J. Chromatogr. A, 1610 (2020) 460544-1 - 460544-8.
 • M. Sandomierski, M. Zielińska, A. Voelkel, Calcium zeolites as intelligent carriers in controlled release of bisphosphonates, Int. J. Pharmaceutics, 578 (2020) 119117.
 • Z. Buchwald, B. Czarnecka, A. Voelkel, Inverse gas chromatography in the examination of adhesion between tooth hard tissues and restorative dental materials, Scientific Reports, 10 (2020) 13476.
 • A. Voelkel, B. Strzemiecka, Chromatographic Techniques for Characterization of Carbons and Carbon Composites, Pure and Functionalized Carbon Based Nanomaterials Analytical, Biomedical, Civil and Environmental Engineering Applications, P. Zarzycki (ed.), CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton, 2020, ch. 11, pp. 255-272.
 • S. Shimizu, S. Abbott, K. Adamska, A.Voelkel, Quantifying non-specific interactions via liquid chromatography, Analyst, 144 (2019) 1632-1641.
 • M. Sandomierski, B. Strzemiecka, W. Koczorowski, M. Barczewski, M. Kasperkowiak, M. Pokora, M.M. Chehimi, A. Voelkel, Mechanically robust and thermally stable abrasive tools from phenolic resins reinforced with diazonium-modified zeolites, Polymer Composites, (2019) 3209-3219.
 • M. Teżyk, E. Jakubowska, K. Milczewska, B. Milanowski, A. Voelkel, J.Lulek, The influence of direct compression powder blend transfer method from the container to the tablet-press on product critical quality attributes - a case study, Drug Development and Industrial Pharmacy, 43 (2017) 911-916.
 • K. Kadlec, K. Adamska, A. Voelkel, Characterization of ceramic hydroxyapatite surface by inverse liquid chromatography in aquatic systems, Talanta, 147 (2016) 44-49.
 • A. Voelkel, „Physicochemical Measurements (Inverse Gas Chromatography)”, [w:] Gas Chromatography, C. Poole (ed.), ISBN: 9780123855404 pp. 477-494, Elsevier, Amsterdam, 2012.

 

PRZEJDŹ DO SIN