Data dodania

Zmarł dr Andrzej Krajewski

Z głębokim smutkiem informujemy, że

w dniu 28 lipca 2022 zmarł dr Andrzej Krajewski,

emerytowany pracownik naukowy Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

 

Msza święta zostanie odprawiona w dniu 5 sierpnia 2022 o godz. 12:00 w kościele pw. św. Jana Pawła II przy ul. Mołdawskiej 52 w Poznaniu. Pogrzeb odbędzie się o godz. 13:00 na cmentarzu parafialnym w Naramowicach przy ul. Jasna Rola 43.

 

Serdeczne wyrazy żalu i współczucia Rodzinie zmarłego

składają:

Dziekan, Rada Wydziału oraz Pracownicy Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

 

Dr Andrzej Krajewski rozpoczął pracę na Politechnice Poznańskiej w Katedrze Chemii Ogólnej, wchodzącej w struktury Wydziału Budownictwa. W kwietni 1968 roku Katedra Chemii Ogólnej stała się częścią powstającego Wydziału Chemicznego. Jako magister trafił do kierowanego przez prof. Kazmimierza Kapitańczyka Instytutu Podstawowych Problemów Techniki, gdzie w Zakładzie Chemii Nieorganicznej pracował na stanowisku starszego asystenta. Doktorat obronił na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor Andrzej Krajewski aktywnie uczestniczył w organizacji Laboratorium Chemii Ogólnej i Nieorganicznej. Z zaangażowaniem prowadził zajęcia laboratoryjne zarówno dla studentów rodzimego Wydziału jak i Wydziału Budownictwa Lądowego. Był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta.

 

PL