Badania AFM

MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH (AFM)

Mikroskop Sił Atomowych AFM firmy Park Systems (USA) Park NX10 umożliwia obserwację/analizę powierzchni ciał stałych w powiększeniu, w trzech wymiarach oraz wizualizację/określenie właściwości nanomechanicznych badanych materiałów.

Cechy i zalety mikroskopu AFM

 • Pozwala na generowanie trójwymiarowych obrazów powierzchni próbek,
 • Posiada możliwość dokładnego zmierzenia rozmiarów obiektów występujących na powierzchni (w tym także ich wysokości),
 • Wyposażony jest w wiele dodatkowych trybów pozwalających przebadać próbki pod kątem ich właściwości mechanicznych, magnetycznych, elektrycznych i termoprzewodzących.

Tryby podstawowe:

 • Generują tylko obrazy topografii powierzchni,
 • Tryb kontaktowy,
 • Tryb przerywanego kontaktu – pozwala dodatkowo na wygenerowanie obrazów kontrastu materiałowego,
 • Tryb bezkontaktowy.

Dodatkowe tryby:

 • Pomiary w cieczy,
 • Mikroskopia przewodnictwa cieplnego (SThm),
 • Mikroskopia przewodnictwa prądowego (CP-AFM),
 • Mikroskopia sił magnetycznych (MFM),
 • Pomiar lokalnych właściwości mechanicznych, (Spektroskopia F/d, PINPOINT),
 • Mikroskopia sił elektrostatycznych (EFM),
 • Mikroskopia sondą Kelvina (KPFM),
 • Skaningowy mikroskop tunelowy (STM),
 • Pomiary w kontrolowanej temperaturze.

Specyfikacja mikroskopu PARK NX 10

 • Maksymalny rozmiar skanu – 90x90 μm,
 • Maksymalna rozmiar skanu w osi Z – 15 μm.

Nanoindenter

Dodatkowo pracownia wyposażona jest w nanoindenter Nanomechanics iMicro za pomocą którego można wyznaczać właściwości mechaniczne próbek (m. in. twardość i moduł elastyczności).

Cechy i zalety nanoindentera:

 • Posiada możliwość wyznaczenia twardości i modułu elastyczności w wielu różnych punktach na próbce,
 • Ma możliwość tworzenia map 2D, dzięki którym można zobaczyć jak zmieniają się właściwości mechaniczne próbki na danym obszarze,
 • Może on wykonywać pomiary z maksymalna siłą nacisku dochodzącą do 50 mN.

Wymagania dotyczące próbki:

 • maksymalna wysokość próbki – 15 mm,
 • maksymalna szerokość próbki – 50 mm (zalecane mniejsze rozmiary do 5 mm),
 • próbki możliwie płaskie lub o relatywnie małej chropowatości.

ZASTOSOWANIE I PRZYKŁADY ANALIZ AFM

Koszt wykonania analizy AFM ustalany jest indywidualnie. Na cenę usługi wpływa m.in. rodzaj podmiotu zlecającego badanie (zleceniodawca z Politechniki Poznańskiej/spoza Politechniki Poznańskiej/jednostka przemysłowa), liczba próbek i preparatów oraz stosowane metody badawcze.


Jeżeli chcesz zlecić wykonanie analizy oraz ustalić koszty, skontaktuj się z nami:
tel. 61 665 3547 lub e-mail:
przemyslaw.bartczak@put.poznan.pl
tel. 61 665 2954 lub e-mail: filip.jaworski@put.poznan.pl
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej.