prof. dr hab. inż. Łukasz CHRZANOWSKI
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zakład Chemii Organicznej

Kontakt

 

 • tel.: +48 61 665 37 16
 • email: lukasz.chrzanowski@put.poznan.pl
 • gabinet: 218A

 

ORCID

 

 

Etapy rozwoju naukowego

 

 • 1996-2001 - mgr inż. Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej, kierunek Technologia Chemiczna; indywidualny tok studiów, specjalność Technologia Chemiczna Organiczna „Wydzielanie biosurfaktantów z bakterii rozkładających węglowodory”,
 • 29.11.2005 - doktor nauk chemicznych w zakresie Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska Wydział Technologii Chemicznej, „Wpływ surfaktantów na biodegradację węglowodorów przy wykorzystaniu drożdży”,
 • 27.06.2013 - doktor habilitowany Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, dziedzina – nauki techniczne, dyscyplina – biotechnologia „Biodegradacja węglowodorów ropopochodnych przez bakteryjne konsorcja środowiskowe w obecności związków powierzchniowo-czynnych oraz biodiesla”.

 

Zainteresowania naukowe

 

 • Analiza czynników wpływających na degradację wybranych ksenobiotyków (surfaktanty, węglowodory, farmaceutyki, herbicydy, ciecze jonowe) w środowisku naturalnym,
 • Wpływ ksenobiotyków na mikroorganizmy w kontekście mechanizmów adaptacyjnych,
 • Analiza zależności pomiędzy roślinami a mikroorganizmami,
 • Geomikrobiologia.

 

Prowadzone zajęcia

 

Wykłady:

 • Introduction to Biotechnology,
 • Podstawy Biotechnologii,
 • Chemia Organiczna,
 • Organic Chemistry.

Ćwiczenia:

 • Podstawy Biotechnologii.

 

Dodatkowe informacje

 

 • Ekspert w ramach European Federation for Biotechnology w sekcji Environmental Biotechnology http://www.efbiotechnology.org/envbiotechnology/board
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców – przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, VII edycja 2012
 • Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundestiftung Umwelt
 • Autor ponad 40 artykułów popularno-naukowych (między innymi: Eko i My, Focus Historia, 21 Wiek, Polityka, Wszechświat)

Edytor lub Członek Rady Edytorskiej w następujących czasopismach z listy filadelfijskiej:

 • Polish Journal of Microbiology, (IF2019=0,897), edytor sekcji: Environmental Microbiology/Biotechnology, http://www.pjmonline.org/editorial-staff/
 • Molecules, (IF2019=3,267), MDPI, Editorial Board Member, Section Green Chemistry, https://www.mdpi.com/journal/molecules/sectioneditors/green-chemistry
 • Polish Journal of Environmental Studies, (IF2019=1,383), Editorial Board Member, http://www.pjoes.com/Editorial-Board,818.html
 • Toxics, (IF2019=3,271), MDPI, Editorial Board, https://www.mdpi.com/journal/toxics/editors

 

Współpraca naukowa

 

 • Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Niemcy, Department of Environmental Biotechnology, Department of Isotope Biogeochemistry,
 • Technical University of Denmark, Dania, Department of Environmental Engineering, Division for Quantitative Sustainability Assessment, Department of Management Engineering, Department of Technology, Management and Economics,
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, Szwajcaria, Institute for Ecopreneurship, School of Life Sciences,
 • BOKU-University of Natural Resources and Life Sciences, Austria, IFA-Tulln,
 • The University of Alabama, Stany Zjednoczone, College of Arts & Sciences,
 • Université Rennes 1/Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, CNRS, Rennes, Francja,
 • Institute of Mechanical, Process and Energy Engineering (IMPEE), School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Wielka Brytania,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Zakład Fermentacji i Biosyntezy,
 • Instytut Biochemii Organicznej PAN, Poznań,
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Pracownia Geomikrobiologiczna,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii, Pracownia Biotechnologii.

 

Publikacje

 

 • Owsianiak Mikołaj, Chrzanowski Łukasz, Szulc Alicja, Staniewski Jacek, Olszanowski Andrzej, Olejnik-Schmidt Agnieszka K., Heipieper Hermann J. (2009). Biodegradation of diesel/biodiesel blends by a consortium of hydrocarbon degraders: effect of the type of blend and the addition of biosurfactants, Bioresource Technology 100 (3), 1497-1500, M=24, IF2009=4,253.
 • Alicja Szulc, Damian Ambrożewicz, Mateusz Sydow, Łukasz Ławniczak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Roman Marecik, Łukasz Chrzanowski, (2014). The influence of bioaugmentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: feasibility during field studies. Journal of Environmental Management 132, 121-128, M=35, IF2014=2,723.
 • Cyplik Paweł, Schmidt Marcin, Szulc Alicja, Marecik Roman, Lisiecki Piotr, Heipieper Hermann J., Owsianiak Mikołaj, Vainshtein Mikhail, Chrzanowski Łukasz, (2011). Relative quantitative PCR to assess bacterial community dynamics during biodegradation of diesel and biodiesel fuels under various aeration conditions, Bioresource Technology 102, 4347–4352, M=45, IF2011=4,98.
 • Chrzanowski Łukasz, Dziadas Mariusz, Ławniczak Łukasz, Cyplik Paweł, Białas Wojciech, Szulc Alicja, Lisiecki Piotr, Jeleń Henryk, (2012). Biodegradation of rhamnolipids in liquid cultures: Effect of biosurfactant dissipation on diesel fuel/B20 blend biodegradation efficiency and bacterial community composition, Bioresource Technology 111, 328-335, M=45, IF2012=4,75.
 • Piotr Lisiecki, Łukasz Chrzanowski, Alicja Szulc, Łukasz Ławniczak, Wojciech Białas, Mariusz Dziadas, Mikołaj Owsianiak, Jacek Staniewski, Paweł Cyplik, Roman Marecik, Henryk Jeleń, Hermann J. Heipieper, (2014). Biodegradation of diesel/biodiesel blends in saturated sand microcosms. Fuel 116, 321-327, M=40, IF2014=3,520.
 • Marta Woźniak-Karczewska, Piotr Lisiecki, Wojciech Białas, Mikołaj Owsianiak, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Łukasz Wolko, Łukasz Ławniczak, Hermann J. Heipieper, Tony Gutierrez, Łukasz Chrzanowski, (2019). Effect of bioaugmentation on long-term biodegradation of diesel/biodiesel blends in soil microcosms Science of the Total Environment, 671, 948–958, M=200, IF2019=6,551.
 • Jakub Czarny, Justyna Staninska-Pięta, Agnieszka Piotrowska-Cyplik, Wojciech Juzwa, Agnieszka, Wolniewicz, Roman Marecik, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski (2020) Acinetobacter sp. as the key player in diesel oil degrading community exposed to PAHs and heavy metals Journal of Hazardous Materials, 383, 121168, M=200, IF2019=9,038.
 • Łukasz Ławniczak, Anna Syguda, Andrzej Borkowski, Paweł Cyplik, Katarzyna Marcinkowska, Łukasz Wolko, Tadeusz Praczyk, Łukasz Chrzanowski, Juliusz Pernak, (2016). Influence of oligomeric herbicidal ionic liquids with MCPA and Dicamba anions on the community structure of autochthonic bacteria present in agricultural soil. Science of the Total Environment, 563-564, 247-255, M=40, IF2016=4,900.
 • Wiktoria Wilms, Marta Woźniak-Karczewska, Michal Niemczak, Piotr Lisiecki, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Łukasz Ławniczak, Grzegorz Framski, Juliusz Pernak, Mikołaj Owsianiak, Carsten Vogt, Anko Fischer, Robin D. Rogers, Łukasz Chrzanowski (2020), Quantifying the mineralization of 13C-labeled cations and anions reveals differences in microbial biodegradation of herbicidal ionic liquids between water and soil ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 8, 8, 3412-3426, M=140, IF2019=7,632.
 • Marta Woźniak-Karczewska, Daniel Baranowski, Grzegorz Framski, Łukasz Marczak, Monika Čvančarová, Philippe F.-X. Corvini, Lukasz Chrzanowski (2020) Biodegradation of ritalinic acid by Nocardioides sp. – novel imidazole-based alkaloid metabolite as a potential marker in sewage epidemiology Journal of Hazardous Materials, 385, 121554, M=200, IF2019=9,038.

 

PRZEJDŹ DO SIN