Wydział
Strona główna Drukuj Email
Zawartosc strony nie jest aktualizowana z powodów technicznych. Prosze korzystac z dzialu Ogloszenia, w którym pliki sa aktualizowane.Mgr inż. Łukasz Klapiszewski,
Mgr inż. Michał Niemczak,
Mgr inż. Agata Sznajdrowska
Laureatami stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015
GRATULUJEMY
Pełna informacja na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dr inż. Krzysztof Fic
laureatem stypendium dla wybitnego młodego naukowca. Decyzja Ministra.

Ubezpieczenie NNW studentów Politechniki Poznańskiej w roku akademickim 2014/2015
Pełne informacje na stronie aktualności Politechniki Poznańskiej.
UWAGA NAUCZYCIELE AKADEMICCY I STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
W katalogu "Ogłoszenia" są dostępne:
 • Plany zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.
 • Podział na grupy studenckie w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015
 • Podziały na grupy seminarium dyplomowego na VII semestrze studiów stacjonarnych.
 • Terminy konsultacji nauczycieli akademickich i doktorantów.
 • Recenzje w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych.
 • Ogłoszenia o terminach publicznych obron rozpraw doktorskich.
 • Inne aktualne informacje.
  UWAGA STUDENCI NIESTACJONARNI
  Numery kont wpłat studentów studiów niestacjonarnych I i II stopnia za semestr zimowy 2014/2015.

  Wniosek o wystawienie FAKTURY VAT tytułem opłaty za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
  znajduje się w katalogu "Ogłoszenia".
  I Seminarium Naukowe "Zielone Idee XXI Wieku"
  organizowane przez Koło Naukowe BIOINICJATYWA w dniu 15.10.2014 r. (w godzinach 9:00-17:00).
  Projekt "Inżynier przyszłości" zaprasza studentów PP do udziału w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach:

  • Akcja komunikacja - współpraca w zespole, negocjacje, dyskusje, rozwiązywanie konfliktów.
  • Skuteczna prezentacja - jak najlepiej zaprezentować się przed wykładowcą i zdobyć sympatię słuchaczy.

  Terminy szkoleń na stronie Projektu.
  Serdecznie zapraszamy
  Nowy adres Wydziału

  Politechnika Poznańska
  Wydział Technologii Chemicznej
  ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań


  Telefony i adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

  Dziekanat - pokój 011B
  Sekretariat Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej - pokój 013B
  Sekretariat Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej - pokój 014B
  Biblioteka - pokój 019B

  Zapraszamy do nowej siedziby Wydziału.


  UWAGA
  W katalogu "Ogłoszenia"
  znajduje się Zarządzenie Nr 15 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne oraz za wydanie niektórych dokumentów w roku akademickim 2014/2015.
  W nowym roku akademickim opłata za semestr studiów niestacjonarnych wynosi 1800 zł/sem.  Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  zaprasza na swój profil facebookowy.


  Ponadto utworzono (jak co roku) profile grup dla studentów pierwszorocznych zgodnie z poniższymi linkami:
 • Technologie Ochrony Środowiska
 • Technologia Chemiczna
 • Inżynieria Chemiczna i Procesowa
  Radzimy skorzystać z zaproszenia SAMORZĄDU.

  Rekrutacja uzupełniająca na
  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NANOTECHNOLOGIA.

  Termin składania dokumentów: 26 czerwca 2014 r.
  Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 27 czerwca 2014 r. godz.8:30 UWAGA zmiana godziny rozmowy
  w sali 126 - I piętro Biblioteki Technicznej.
  Termin ogłoszenia wyników: 30 czerwca 2014

  • Kierunkowe Efekty Kształcenia (KEK)

   dla wszystkich naszych kierunków studiów

   znajdują się w katalogu Ogłoszenia


  W katalogu OGŁOSZENIA znajdują się informacje
  na temat przyznawania miejsc w DS na rok akademicki 2014/2015.

  Wymagane dokumenty:
  • Wniosek - wzór wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim znajduje się w załączniku nr 1 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej (patrz katalog "Ogłoszenia").
  • zaświadczenia o dochodach za 2013 rok – wszystkich dorosłych członków rodziny
  • odpis aktu urodzenia rodzeństwa
  • zaświadczenia o nauce rodzeństwa pełnoletniego
  • inne dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny, jak do stypendium socjalnego (patrz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej)

  Średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2013 oraz zaświadczenia ZUS za rok 2013.
  Przeciętny dochód z pracy uzyskany w indywidualnych gospodarstwach rolnych oblicza się na podstawie 1 ha przeliczeniowego w 2012 roku.
  Konkurs na staż w firmie Apply Poland dla studentów Wydziału Technologii Chemicznej

  Warunki konkursu.

  W katalogu OGŁOSZENIA znajdują się informacje
  odnośnie trybu przyznawania miejsc w DS na rok akademicki 2014/2015.


  Tryb przydzielania dyplomów 2014 >>TUTAJ<<

  Absolutorium 2014

  Szanowni Studenci!
  Serdecznie zapraszamy studentów II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kończących swoją edukację w semestrze letnim 2014 roku do wzięcia udziału w uroczystości absolutoryjnej w Auli Magna Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.
  Więcej szczegółów na stronie ABSOLUTORIUM
  Wyniki e-ankiety dydaktycznej >>TUTAJ<<
  Informacja o stażu w ramach POKL 8.2.1 >>TUTAJ<<

  28 listopada 2013 roku wznowiliśmy cykl wykładów dokształcających
  dla uczniów z wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych i ich nauczycieli chemii.

  24 kwietnia 2014 r. odbył się ostatni wykład w roku akademickim 2013/2014.
  Wykłady wznowimy w roku akademickim 2014/2015.

  Dalsze informacje w katalogu Otwarte wykłady dokształcające
  Dziękujemy za dotychczasowe zainteresowanie i obecność na wykładach.

  Rozmowa kwalifikacyjna, w ramach uzupełniającej rekrutacji na

  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD)
  NAUKA o MATERIAŁACH (NoM)

  odbyła się w czwartek 27 marca 2014 r.
  Wyniki otrzymają bezpośrednio Kandydaci.


  Płatności studentów przyjętych na II stopień semestr letni 2013/14 >>TUTAJ<<
  Ważne:
  Informacja o świadczeniach pomocy materialnej studentom w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.
  Ważne terminy dla studentów zima 2013/14 >>TUTAJ<<

  Podział na grupy w semestrze letnim 2013/14 >>TUTAJ<<

  Numery kont dla Studentów studiów niestacjonarnych za semestr LETNI 2013/14 >>TUTAJ<<
  Dowody wpłaty proszę przesyłać na adres karolina.jaworska(at)put.poznan.pl

  Numery kont dla Studentów studiów stacjonarnych za dyplom w r.a.2013/14 >>TUTAJ<<


  Inż. Ariel Pawłowski, student naszego Wydziału, Laureatem konkursu Złoty Medal Chemii 2013.
  E-ANKIETY. Komunikat specjalny Prodziekana dr hab. inż. Grzegorza Musielaka, prof. nadzw. >>TUTAJ<<
  Lista przyznanych tematów prac dyplomowych 2013/14 >>TUTAJ<<
  Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych w r.ak. 2013/14 >>TUTAJ<<
  Informacje o habilitacjach i doktoratach znajdują się w zakładce Stopnie naukowe na stronie www

  Centrum

  Dydaktyczne

  Wydziału

  Technologii

  Chemicznej

  Politechniki

  Poznańskiej
  ROK AKADEMICKI 2013/14


  Lista 5% najlepszych studentów 2012/13 >>TUTAJ<<
  Lista 5% najlepszych doktorantów 2012/13 >>TUTAJ<<
  Zobacz w pliku *pdf aktualny stan naszej inwestycji 30 sierpnia roku 2013.

  Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej ustalił procedurę zamawiania odczynników.


  Procedura oraz niezbędne formularze (19 plików) są dostępne w katalogu Ogłoszenia oraz pod adresem >>TUTAJ<<.
  Przydzielone tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2012/2013 >>TUTAJ<<

  1 września rozpoczęła się kadencja władz dziekańskich na lata 2012-2016

 • Dziekan
  dr hab. inż. KRZYSZTOF ALEJSKI, prof. nadzw.
 • Prodziekan ds. Nauki
  prof. dr hab. inż. TEOFIL JESIONOWSKI
 • Prodziekan ds. Kształcenia
  dr hab. inż. GRZEGORZ MUSIELAK, prof. nadzw.
 • Prodziekan ds. Studenckich
  dr hab. inż. GRZEGORZ MILCZAREK, prof. nadzw.
  Więcej informacji na stronie wydziałowej

  We wtorek 26 czerwca 2012 roku przy ulicy Berdychowo wmurowano kamień węgielny pod budowę Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Ma być gotowe za dwa lata.


  Wizualizacja CD WTC - Politechnika Poznańska

  Za dwa lata do nowego obiektu przy ulicy Berdychowo przeprowadzą się studenci Technologii Chemicznej, którzy obecnie uczą się w budynkach na Wildzie. - Nowy gmach będzie też wykorzystywany przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. To kierunki bardzo spokrewnione z chemią i liczymy, że w przyszłości uzyskamy dzięki temu dobry efekt synergii - mówi profesor Adam Hamrol, rektor PP. Budynek wpisze się w zabudowę kampusu Warta Politechniki Poznańskiej. Będzie też stanowił uzupełnienie nadwarciańskiego krajobrazu. W przyszłości dzięki niemu ma się poszerzyć nadrzeczny bulwar. - Mamy plany, ale oczywiście tych planów nie zrealizujemy bez współpracy z miastem - zdradza Hamrol. Budynek Centrum Dydaktycznego WTC ma mieć łącznie pięć kondygnacji - jedną podziemną i cztery naziemne. Znajdą się w nim 3 sale audytoryjne do zajęć teoretycznych, 54 laboratoria, pomieszczenia konsultacyjne i do przechowywania materiałów dydaktycznych. Centrum wyposażono w przestronne hole, na których w otoczeniu zieleni studenci będą spędzać przerwy. Będzie tu mogło studiować blisko 3000 żaków. Nowocześnie wyposażone sale i laboratoria mają mieć łączną powierzchnię 12,8 tysiąca metrów kwadratowych. Koszt postawienia obiektu to blisko 80 milionów złotych.
  Publikacja na portalu ePoznan
  Aktualności Politechniki Poznańskiej
  Zobacz w pliku *pdf aktualny stan naszej inwestycji na dzień 30 sierpnia 2013 r. Trwają już prace wykończeniowe.

 • Zmieniony ( 12.12.2014. )
   

  © 2015 Wydział Technologii Chemicznej, 2007
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.