Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

Kierujący: 
Dyrektor
dr hab. Maciej GALIŃSKI, prof. PP
61 665-23 10
Za-ca dyrektora
dr hab. Piotr KRAWCZYK, prof. PP
61 665 36 55
Informacje i kontakt: 

Sekretariat

Adres:
 
ul. Berdychowo 4, pokój 013B
60-965 Poznań
 
Telefon: 61 665-2303, 61 647-5868
Fax: 61 665-2571
Biblioteka: 
Adres:
 
ul. Berdychowo 4, pokój 013B
60-965 Poznań