Modified zinc oxide. An activator of rubber compounds [Modyfikowany tlenek cynku. Aktywator mieszanek gumowych]

2012
Autorzy: 
Kołodziejczak-Radzimska, A., Siwińska-Stefańska K., Jesionowski T., Maciejewska M., Zaborski, M.

Przemysl Chemiczny, 91 (5), 784-791 (2012) IF=0.414