Analiza powstawania leja w mieszalniku z mieszadłem typu rotor-stator użytym jako mieszadło

2013
Autorzy: 
Nykiel S., Wesołowski P., Alejski K.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52(44), Nr 5, 449-450 (2013)