Characterization of polymer inclusion membranes (PIM) containing phosphonium ionic liquids and their application for separation of Zn(II) from Fe(III)

2018
Autorzy: 
Baczyńska M., Słomka Ż., Rzelewska M., Waszak M., Nowicki M., Regel-Rosocka M.

J. Chem. Technol. Biotechnol., 93 (2018) 1767-1777