Badanie transportu jonów metali w wybranych układach separacyjnych

2018
Autorzy: 
Rzelewska-Piekut M., Janiszewska M., Staszak K., Regel-Rosocka M.

Przem. Chem. 97(12) (2018) 2045-2049