Process of phenol electrooxidation on the expanded graphite electrode accompanied by the in-situ anodic regeneration

2016
Autorzy: 
Krawczyk, P., Rozmanowski, T., Gurzęda, B., Osińska, M.

(2016) Journal of Electroanalytical Chemistry, 775, pp. 228-234.
DOI: 10.1016/j.jelechem.2016.06.010