Niemodyfikowana i modyfikowana SiO2 jako napełniacz fotoutwardzalnych kompozytów polimerowych

2015
Autorzy: 
M. Sądej, E. Andrzejewska

Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2015, pr. zb. red. R. Steller, D. Żuchowska, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015, 206-210 ISBN 978-83-86520-22-0