Can Ergosterol Be an Indicator of Fusarium Fungi and Mycotoxins in Cereal Products?

2015
Autorzy: 
Stanisz, Ewa; Zgola-Grzeskowiak, Agnieszka; Waskiewicz, Agnieszka; Stepien, Lukasz; Beszterda, Monika

Journal Of The Brazilian Chemical Society Volume: 26 Issue: 4 Pages: 705-712
DOI: 10.5935/0103-5053.20150030 Published: APR 2015