Silica conjugated with kraft lignin and its use as a novel 'green' sorbent for hazardous metal ions removal

2015
Autorzy: 
Klapiszewski Łukasz, Bartczak Przemyslaw, Wysokowski Marcin, Jankowska Marta, Kabat Katarzyna, Jesionowski Teofil

Chemical Engineering Journal Volume: 260 Pages: 684-693
DOI: 10.1016/j.cej.2014.09.054