Fosfoniowe ciecze jonowe jako przenośniki jonów metali

2013
Autorzy: 
Baczyńska M., Regel-Rosocka M.

Przem. Chem., 92 (9) (2013) 1574-1576