Krzemionka/tlenek glinu jako napełniacz światłoutwardzalnych kompozytów polimerowych

2013
Autorzy: 
M. Sądej-Bajerlein, E. Andrzejewska, Ż. Zandecka

Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2013, pr. zb. red. R. Steller, D. Żuchowska, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013, 450-454 ISBN 978-83-86520-19-0