Utililization of Triton X-100 and polyethoxylated glycols during surfactant-mediated biodegradation of diesel fuel,

2011
Autorzy: 
Wyrwas B., Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Szulc A., Cyplik P., Białas W., Szymański A., Hołderna-Odachowska A.

Journal of Hazardous Materials, 197 (2011) 97-103