Wpływ stopnia niecentryczności na moc mieszania mieszadeł ze zmiennym w czasie kierunkiem obrotów

2011
Autorzy: 
Woziwodzki S., Szatkowska K.

Przemysł Chemiczny, 90, 9 (2011) 1702-1704. IF = 0,290