Rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego o zmiennej średnicy, liczbie i kącie pochylenia łopatek

2011
Autorzy: 
Wesołowski P., Pawłowicz M., Alejski K.

Przemysł Chemiczny, 90(9), 1698-1701, (2011). IF=0.29