Wytwarzanie koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła

2011
Autorzy: 
Wesołowski P., Gawałek J., Alejski K.

Przemysł Chemiczny, 90(9), 1694-1697, (2011). IF=0.29