Ostrożeń warzywny (Crisium oleraceum (L.) Scop.) – substancje aktywne, możliwe zastosowanie

2011
Autorzy: 
Parus A., Grys A. .

Postępy Fitoterapii 2, 100-106 (2011).