Wpływ modułu krzemianu sodu na właściwości fizykochemiczne syntetycznych kompozytów tlenkowych CuO•SiO2

2011
Autorzy: 
Modrzejewska-Sikorska A., Siwińska-Stefańska K., Jesionowski T. .

Przemysł Chemiczny 90 (5) 927-931 (2011) IF=0.29