Wpływ wstępnej degradacji środowiskowej oraz promieniowaniem UV/VIS na właściwości mechaniczne komercyjnych folii oksybiodegradowalnych,

2011
Autorzy: 
Marcinkowska A., Rozmysłowicz K., Andrzejewska E., Dach J., Pilarski K.

Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, (2011), 1605-1618.