Kompozyty polimerowe PET/SiO2 otrzymane metodą polimeryzacji in situ i metodą mieszania w stopie

2011
Autorzy: 
Janik J., Piesowicz E., Rosłaniec Z., Jesionowski T., Bula K. .

Przemysł Chemiczny 90 (10) 1931-1935 (2011)