Wpływ kwasu solnego i chlorku sodu na wydajność ekstrakcji palladu(II) reagentami fosfonowymi Substancje czynne w kształtowaniu jakości produktów i procesów

2011
Autorzy: 
Cieszyńska A., Wiśniewski M.

Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, , 178, 106-120, 2011.