Otrzymywanie nanokompozytów polimerowych metodą fotopolimeryzacji: układ poli-HEMA/(hydrofobizowana nanokrzemionka pirogeniczna)

2010
Autorzy: 
Mariola Sądej-Bajerlein, Ewa Andrzejewska

Polimery i kompozyty konstrukcyjne, pr. zb. red. Gabriela Wróbla, Cieszyn 2011
ISBN 978-83-60917-05-3