Aktywność nowych amoniowych cieczy jonowych wobec grzybów wywołujących pleśnienie drewna

2010
Autorzy: 
Zabielska-Matejuk J., Pernak J., Kropacz A., Kot M., Stangierska A.

Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty, 53, 11-20 (2010)