Wytwarzanie modelowej zawiesiny lekkich cząstek w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła

2010
Autorzy: 
Wesołowski P., Alejski K.,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49(41), 1, 119-120, (2010).