Wpływ rodzaju anionu w imidazoliowych cieczach jonowych na ich właściwości tribologiczne

2010
Autorzy: 
Sułek M. W., Wasilewski T., Ogorzałek M., Pernak J., Walkiewicz F.

Tribologia, 41, 234 (2010)