Jakościowa oraz ilościowa weryfikacja własnego algorytmu liczącego zapotrzebowanie mocy w modelu CFD dla procesu mieszania,

2010
Autorzy: 
Staszak M., Wesołowski P., Alejski K.,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49(41), 1, 103-104, (2010).