Wnikanie ciepła w odcinku rozbiegowym rury przy przepływie roztworów środków powierzchniowo czynnych

2010
Autorzy: 
Różański J.,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49, nr 2 105-106 (2010)