Właściwości reologiczne wodnych zawiesin krzemionek

2010
Autorzy: 
Ochowiak M., Broniarz-Press L.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49, nr 2 89-90 (2010)