Badania zwilżalności drewna zabezpieczonego powierzchniowo cieczami jonowymi

2010
Autorzy: 
Fuczek D., Zabielska-Matejuk J., Pernak J., Przybylska W.

Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty, 53, 45-54 (2010)