Modelowanie przebiegu enzymatycznego rozkładu preparatów o szerokiej dystrybucji mas cząsteczkowych

2010
Autorzy: 
Burzyński G., Alejski K.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49(41), 1, 23-24, (2010).