Wpływ hydrodynamiki na proces otrzymywania i charakterystykę heterogenicznych glinowo-magnezowych katalizatorów oksyetylenowania,

2010
Autorzy: 
Alejski K., Emmons M., Lukosek M., Wesołowski P.,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49(41), 3, 19-20, (2010).