Oksyetylenowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych na katalizatorze heterogenicznym. Badania eksperymentalne i modelowanie procesu

2010
Autorzy: 
Alejski K., Emmons M., Lukosek M., Miesiąc I.,

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49(41), 3, 17-19, (2010).