Wpływ kompozytu tlenkowego TiO2-SiO2 na właściwości barierowe wyrobów włókienniczych

2010
Autorzy: 
Siwińska-Stefańska K., Przybylska A., Jesionowski T., Sójka-Ledakowicz J., Olczyk J., Walawska A.

Przem. Chem. 89 (2010) 1189-1194 (2010); IF=0,29