Spectroscopic and photopolymerization studies of benzyl methacrylate/poly(benzyl methacrylate) two-component system

2010
Autorzy: 
Łapsa, K., Marcinkowska, A., Rachocki, A., Andrzejewska, E., Tritt-Goc, J.

Journal of Polymer Science, Part B: Polymer Physics 48 (12), 1336-1348 (2010) IF=1.298