Polimetaliczne konkrecje oceaniczne jako potencjalne źródło surowców metalicznych

2010
Autorzy: 
Gajda B., Bogacki M.B.

Przemysł Chemiczny 89/7 824–830 (2010) IF=0.29