Sole morfoliniowe. Synteza i zastosowanie

2010
Autorzy: 
Borucka N., Markiewicz B., Pernak J.

Przemysł Chemiczny 89/11 1397-1401 (2010) IF=0.29