Trójskładnikowe stałe elektrolity polimerowe zawierające ciecze jonowe

2010
Autorzy: 
Andrzejewska E., Dembna A., Stepniak I.

Przemysł Chemiczny 89/11 1392 (2010) IF=0.29