Porównanie właściwości fizykochemicznych i użytkowych talku oraz syntetycznych kompozytów tlenkowych MgO∙SiO2

2009
Autorzy: 
Ciesielczyk F., Krysztafkiewicz A., Jesionowski T., Modrzejewska-Sikorska A.

Przem Chem 88(8) 930-933 (2009) IF=0.254