Biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium in the presence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues

2009
Autorzy: 
Chrzanowski L., Stasiewicz M., Owsianiak M., Szulc A., Piotrowska-Cyplik A., Olejnik-Schmidt A.K., Wyrwas B.

Biodegradation, 20 (5) 661-671 (2009) Doi: 10.1007/s10532-009-9253-3, IF=2.055