Analiza jakościowa materiałów suszonych mikrofalowo

2009
Autorzy: 
Banaszak J.

Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 48(3) 130-135 (2009)